Lante Mühendislik Logo

Yana Kayar Kapılar

Otomatik Yana Kayar Kapı
Otomatik Yana Kayar Kapı
Otomatik Yana Kayar Kapı
Otomatik Yana Kayar Kapı
Otomatik Yana Kayar Kapı
Otomatik Yana Kayar Kapı
Otomatik Yana Kayar Kapı
Otomatik Yana Kayar Kapı
Otomatik Yana Kayar Kapı
Otomatik Yana Kayar Kapı

Ürün Açıklaması

Kayar kapılarda genellikle ray üzerinde kayan tek bir kanat mevcuttur. Bu tip girişlerde, açma kapama fazlarında kapının kayabilmesi için uzun ve dar bir boşluğa ihtiyaç vardır. Bu kapılar; geniş girişler, yokuşlara yerleştirilmiş girişler, ya da dairesel kapıların açılabilmesi için yeterli alan bulunmayan durumlarda en ideal korumadırlar.

Bu sistemler, kapama fazında maksimum güvenliği sağlamak için yumuşak başlama ve bitiş fonksiyonu ile donatılmıştır: engel tespit fonksiyonu, kapı hareketinin bloke olması durumunda insan ve nesnelere gelebilecek zararı önlemek için, hareketi durdurur ve tersine çevirir.